Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Rozumím

Sdružení futsalových mužstev Olomouc

(03. 03. 2011 - 08:16)

Zelené Balet je členem Sdružení futsalových mužstev Olomouc („SFMO“).Sdružení futsalových mužstev Olomouc („SFMO“) je občanským sdružením vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým na politických stranách a hnutích. Je organizátorem a představitelem futsalu v Olomouckém regionu. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost již dříve existujícího SFM Olomouc založeného v roce 1971 pod názvem Malá kopaná SSM, později pod názvem oddíl Malého fotbalu při SK Olomouc Sigma MŽ v letech 1989 – 1999 a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

Cílem činnosti SFMO je pečovat o komplexní rozvoj futsalu v Olomouckém regionu a vytvářet pro něj na všech stupních všestranné a rovnoprávné podmínky prostřednictvím činnosti ve futsalových mužstvech vést sportovce k pozitivním občanským postojům a zdravému způsobu života.

SFMO je neutrální v otázkách politických a náboženských, a to s tím, že jakákoli diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich rase, etnickému původu, pohlaví a jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně, je v rámci SFMO nepřístupná a podléhá disciplinárnímu opatření.

 
Banner